Kommunerne samarbejder på kryds og tværs
Kommunal digitalisering
Byens kompleksitet gør samarbejde afgørende for digtaliseringssucces
De største byer i Danmark har for alvor taget Smart City til sig. Mange mellemstore byer går samme vej. Også landsbyer og landdistrikter kobler sig på udviklingen.