Skip to main content
Home » Smart City » Rottebekæmpelse: Intelligent teknologi til ældgammelt problem
Sponsored
avatar

Kim Jensen

Regionchef hos Anticimex

Traditionel rottebekæmpelse med gift i metalbokse hører fortiden til. Den kan ikke dæmme op for de stigende rotteproblemer. Det er som at give to Panodiler for en 3. gradsforbrænding. Det er bare ikke nok. Det kræver intelligent teknologi, siger Kim Jensen, regionschef for Anticimex. 

De seneste 10 år har de fleste danske kommuner oplevet stigende rotteproblemer. Det har både økonomiske og psykiske konsekvenser. Rotterne ødelægger materiel for mange millioner kroner. Yderligere skaber rotterne utryghed hos borgere og virksomheder. Kommunen risikerer, at den ikke kan tiltrække borgere og virksomheder, fordi kommunen har fået et dårligt ry.

Gift er ineffektivt og miljøskadeligt – big data og teknologi klarer problemet

Traditionel rottebekæmpelse med gift har spillet fallit. Resultaterne står ikke mål med indsatsen og den negative miljøpåvirkning. I dag tillader teknologien, at man jager rotterne ved brug af overvågning og intelligente fælder. Anticimex’ løsning gør netop dette. Både i kloakkerne, hvor rotteproblemerne typisk stammer fra, og over jordoverfladen. De digitale fælder rapporterer om aktivitet, så der sættes ind, hvor problemet er. Det giver effektiv rottebekæmpelse, når man kan vide frem for at tro, siger Kim Jensen.

Kommuner har set det smarte i Smart rottebekæmpelse

”Kommuner, der investerer i vores Smart rottebekæmpelse, får færre henvendelser om rotter. Kommuner, som ikke gør dette, får flere henvendelser om rotter. Smart rottebekæmpelse er den effektive løsning på problemet. En miljøvenlig løsning,” siger Kim Jensen. ”Rotterne har til en vis grad udviklet resistens overfor rottegiften. Det har de ikke overfor elektrisk stød eller 19 spyd i nakken.”

I Nordsjælland er de gået all-in – med godt resultat

”Vi samarbejder med en nordsjællandsk kommune og deres forsyningsselskab om rottebekæmpelse med Smart. De har investeret i 1.000 Smart rottefælder til at bekæmpe rotteproblemet. Målet er at blive rottefri – på en miljøvenlig måde. Det har virket! Siden Smart-fælderne blev installeret, har der ikke været voldsomme rotteangreb på offentlige bygninger i kommunen,” siger Kim Jensen.

Smart rottebekæmpelse til smart cities

Kommuner og byer har brug for at effektivisere driften. Der kræver teknologi og big data. Det gælder også for rottebekæmpelse, som er et smertensbarn for mange kommuner. Teknologien i Smart gør, at kommunerne får store overblik, så indsatsen mod rotterne målrettes, og rotterne nedkæmpes. Det intelligente system indsamler data om rotternes færden og kortlægger, hvor rotterne holder til, og hvor der er brug for fælder. Det giver en mere effektiv, intelligent og målrettet rottebekæmpelse året rundt, 24/7.

Smart-løsningerne hører til i alle smart cities, forklarer Kim Jensen.

Totalkrig mod rotterne

”Anticimex har Smart-løsninger til både kloakkerne og på jordoverfladen, så rotterne kan bekæmpes overalt. Derfor er det ikke kun kommuner, der anvender Smart-løsningen. Boligselskaber, fødevareproducenter, industrivirksomheder m.fl. har også fået øjnene op for Smart. Rotterne slås hurtigt og effektivt ihjel. Drabet bliver meldt til systemet, så overblikket bevares,” fastslår Kim Jensen.

På verdensplan er der installeret mere end 75.000 Smart-enheder fra Anticimex, som har selskaber i 18 lande. Frem til Anticimex’ køb af Wisecon, var Smart-produkterne blandt andet kendt som WiseTraps og WiseBoxes.

Next article