Skip to main content
Home » Smart City » Intelligent overvågning af fjernvarmenettet øger rørs levetid med 20 år
Intelligent fjernvarmenet

Intelligent overvågning af fjernvarmenettet øger rørs levetid med 20 år

fjernvarmerør der bliver overvåget har længere levetid
fjernvarmerør der bliver overvåget har længere levetid
Foto: Pexels

Sensorsystem advarer AffaldVarme Aarhus, hvis fjernvarmenettet bliver beskadiget.

Selvom fjernvarmerør ligger begravet et godt stykke under jorden, er de ikke forskånet for skader og fejl. Et klassisk eksempel er gravemaskinen eller boret, som ved en fejl rammer et rør og beskadiger det, så vand kan trække ind og ødelægge isoleringen.

Det er ikke altid, den slags opdages lige med det samme, og så kan røret ligger der i månedsvis, indtil man opdager skaden ved et tilfælde, eller der pludselig stiger vand op til overfladen. Det kan føre til omfattende skader, som er dyre at reparere og hårde mod miljøet.

Kobbertråde opfanger skader

I Aarhus er man nu godt på vej mod at udrydde den slags problemer.  I de senere år har AffaldVarme Aarhus, som står for fjernvarmenettet i Aarhus og opland, samarbejdet med et eksternt firma om at finde lækager i rørnettet ud fra målerdata. De har indtil videre implementeret et digitalt overvågningssystem i cirka en tredjedel af rørnettet.

Inde i rørene er der indstøbt to kobbertråde, som er forbundet til en overvågningsenhed. Trådene måler modstand og fungerer som sensorer, som konstant indsamler og sender data om rørenes tilstand. I den anden ende analyseres disse sensordata i en central computer, som giver AffaldVarme Aarhus besked over sms eller e-mail, hvis der opstår et problem.

”Det betyder, at vi lynhurtigt kan lokalisere problemet og reparere skaden, uden at skulle bruge en masse unødvendige ressourcer på det,” siger Peter Hansen, der er teamleder for teknisk vedligehold i AffaldVarme Aarhus.

Gevinst for miljøet

Vedligeholdelseslederen kan allerede nu se, at systemet virker efter hensigten. Det er blevet meget nemmere at finde og reparere skader, før de får store konsekvenser.

Foruden de håndgribelige økonomiske gevinster gavner det miljøet, mener Peter Hansen.

”Hver gang, der sker omfattende skader på rørnettet, må vi skrotte store mængder jern- og skummaterialer. Og skaderne medfører også et større vandspild. Derfor er overvågningssystemet med til både at mindske skrotmængden og vandspildet og dermed belastningen på miljøet.”

Forlænget levetid med op til 20 år

Det intelligente overvågningssystems advarsler betyder også, at AffaldVarme Aarhus sparer penge, som kan bruges på yderligere renovering af rørnettet.

”Vi vil meget gerne have overvågning på det meste af fjernvarmenettet, så hver gang vi lægger nye rør eller renoverer de gamle, implementerer vi alarmsystemet,” siger Peter Hansen.

AffaldVarme Aarhus regner med, at systemet vil forlænge fjernvarmerørenes levetid betragteligt.

”Vi har tidligere regnet med en levetid på 30 år, men vi forventer, at overvågningen vil forlænge fjernvarmerørenes levetid til op mod 50 år,” siger Peter Hansen.

Next article