Skip to main content
Home » Smart City » Ekspertpanel: Fremtidens by sat på spidsen – Kim Bleshøy Nielsen
Panel: Fremtidens by

Ekspertpanel: Fremtidens by sat på spidsen – Kim Bleshøy Nielsen

Foto: Unsplash.com
avatar

Kim Bleshøy Nielsen

Direktør & Partner, Intertisement

Vi har adspurgt eksperter inden for forskellige områder af fænomenet “Smart City” for en snak om deres syn på fremtidens by.

Hvordan kan kommunerne arbejde mere strategisk med digitale værktøjer til udvikling af fremtidens by?

Visuelle eksempler og tidlig borgerinddragelse bliver vigtige end nogensinde før. Vi skal flytte vores inspiration fra skrivebordet og ud i virkeligheden, arbejde med borgerne og se den levende kontekst. Kommunerne skal skabe bedre indsigt og forståelse – både for de områder, der involverer borgernes dagligdag, men også de skjulte installationer, som sikrer mod regnskyl m.m. Dette gælder både for ekstern og intern kommunikation.

Hvordan kan interaktiv teknologi skabe en bedre borgerinddragelse i byudviklingen?

Kommunerne har mulighed for at inddrage borgerne tidligere. Vi kan i dag arbejde mere direkte med borgerne og deres behov. Appløsninger, med brug af Augmented Reality (AR), kan tilbyde borgerne en legende og visuel platform, med høj præcision og naturtro gengivelser. Spørgsmål og uddybende informationer kan håndteres, med understøttende visuelle eksempler eller animationer.

Hvilke barrierer oplever du står i vejen for, at Augmented Reality bliver mere udbredt ved byudvikling?

De tekniske udfordringer er i dag meget begrænsede. En kraftig udvikling på området har mulig- og mangfoldiggjort AR markant. Vi kan endnu ikke indsætte virtuelle modeller bag fysiske objekter, og GPS præcisionen kan udfordre enkelte brugsformer. Flere industrier arbejder kraftigt på at optimere disse områder.

Det handler primært om at løfte vores arbejde med byudvikling, skabe bedre inddragelse og forståelse. Vi kan, og skal, starte ved uddannelsesinstitutionerne, hvor værktøjerne allerede inddrages i dag. Vi er godt på vej, men vi vil se helt nye måder at tænke og arbejde mere visuelt og levende med byudvikling i den nærmeste fremtid.

Flere panelister:

Ekspertpanel: Fremtidens by sat på spidsen – Anders Hald Simonsen

Ekspertpanel: Fremtidens by sat på spidsen – Thomas Filyo

Next article