Home » Smart City » Den smarte by skal tage hånd om trafikstøj
Trafikstøj

Den smarte by skal tage hånd om trafikstøj

traffikstøj skal mindskes
traffikstøj skal mindskes
Foto: Pexels
avatar

Kirstine Hjorth Lorenzen

Projektleder, Gate 21

Som smart by er det nødvendigt at finde løsninger til at mindske trafikstøjen. Løsningerne skal i højere grad tænkes ind i kommunernes lokal- og kommuneplaner, ligesom der skal udarbejdes en national strategi på området, mener Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21. Hun efterlyser politisk handling.

Trafikstøj i de store byer er et særdeles alvorligt problem. Ifølge WHO er støj Europas næststørste miljøproblem – og desværre det mest oversete. Det gælder også i Danmark.

Men skal man tale om smarte byer, må det være byer, som forholder sig til de store udfordringer, vi har i dag og dermed giver mere livskvalitet til borgerne og mindre miljøpåvirkning, påpeger programleder Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21.

”Generelt er der ikke tilstrækkelig opmærksomhed omkring trafikstøj hverken fra stat eller blandt en del kommuner. Der bliver ofte ikke sat mange penge af til at løse de iøjnefaldende problemer, og der mangler samarbejde kommunerne og staten imellem. Det er altafgørende, at løsninger til at mindske trafikstøjen bliver en del af en national ambition eller handlingsplan og integreres i lokal- og kommuneplaner, som noget ganske selvfølgeligt,” siger programleder Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21.

Alvorlige konsekvenser

I Danmark er 1,5 millioner mennesker hver dag udsat for trafikstøj, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB Lden.  Og det kan have alvorlige konsekvenser. ”Trafikstøjen påvirker mange menneskers sundhed og livskvalitet. Ikke kun når de er i deres hjem tæt på store veje, men også når de færdes i byen, og når de befinder sig i byernes grønne arealer. ”Effekterne af den vedvarende støjpåvirkning viser sig ved at folk bliver mere disponeret for sygdomme. En større produktion af stresshormoner påvirker kroppen negativt.

Manglende handling

”WHO kommer snart med en rapport, som vil sammenfatte resultaterne fra forskningen i  sammenhænge mellem støjforurening og sygdomme som forhøjet blodtryk, kræft og diabetes. På trods af en voksende evidens for den negative sundhedspåvirkning er det svært at få politikerne til at handle. Flere og flere kommuner har dog fået øjnene op for problemet bl.a. i kraft af, at et voksende antal borgergrupper sætter spot på problemet og klager over støjen. På Vestegnen har en række kommuner eksempelvis lagt sig i selen for at tænke i nye baner, innovation og smarte løsninger i projektet Silent City.”

Hvorfor er politikerne så tilbageholdende?

”For det første er der tale om et komplekst problem. Der findes en række løsninger, men de kan være dyre. Her tænker jeg på forskellige typer af støjhegn og barrierer. Andre løsninger vil sætte begrænsning i forhold til mobiliteten – eksempelvis hastighedsbegrænsninger. For politikere er det meget vigtigt, at folk kan komme hurtigt fra A til B. Vores tid bliver vægtet utrolig højt.  Men i andre tilfælde er løsningerne både billige og nemme, men tages ikke i brug på grund af manglende viden. Det kan f.eks. være bedre dæk og bestemte typer vinduesløsninger. Måske er problemet også for usynligt og indirekte i forhold til sundhed. Derfor er det lettere at slå det hen.

Politikerne mangler konkret viden på området, og det er et fagligt svært emne at forholde sig til.”

Mange løsninger skal i spil

Når det drejer sig om at mindske trafikstøj ved nybyggeri, er man i Danmark nået forholdsvist langt, da dette område reguleres af lovkrav.

”Det er primært i forhold til det eksisterende byggeri og veje, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt. Trafikstøjen må tages mere alvorligt og tænkes sammen med løsninger i forhold til klima og sundhed. Det kunne være bedre offentlige transportløsninger, klimatilpasning, trafiksikkerhed, cyklisme og planlægning af vores byrum. Derfor er det vigtigt, at støjproblemerne italesættes som en national udfordring, der ikke altid er styret af ønsket om at kunne komme hurtigt frem i egen bil. Der er ikke kun en løsning på problemer med trafikstøj. Der er mange og de skal alle i spil.”

Målinger i realtid

Kirstine Hjorth Lorenzen peger samtidig på, at det kan få betydning, at der nu findes en række sensor løsninger til realtids støjmålinger, som vil kunne kommunikere dagsordenen på en mere nærværende og interessant måde. ”Med konkrete og opdaterede målinger bliver problemet forhåbentligt mere synligt for lægfolk, hvilket vil lægge et større pres på handling fra myndighedernes side.”

Next article