Skip to main content
Home » Infrastruktur » Kommunerne har gode muligheder for at dæmpe trafikstøj
Sponsored
avatar

Per Finne

Akustik- og støjspecialist hos Force Technology

For meget trafikstøj ved hjemmet kan udgøre en helbredsrisiko, hvis det står på over længere tid. Kommunerne har flere gode muligheder for at afhjælpe problemet. Det er en god idé at starte med at få lavet en evaluering af, hvor og hvordan den enkelte kommune får mest for pengene, siger Per Finne, akustik- og støjspecialist hos FORCE Technology.  

I dag skal nyanlagte boligområder og veje leve op til planlovens krav om, at støjen fra veje ikke må overstige 58 dB. Denne grænseværdi har dog ikke altid været et lovkrav, og støj fra trafikken over 58 dB kan opleves ved cirka hver tredje bolig. Langt de fleste udsatte boliger ligger langs kommunale veje.

Mest støjreduktion for pengene

Der er flere måder at løse problemet med trafikstøj på for de enkelte kommuner, men da ressourcerne til indsatsen ofte er begrænset, er en rationel prioritering oplagt. Kommunerne skal derfor overveje at få vurderet, hvor de får mest støjreduktion for pengene, forklarer Per Finne, seniorspecialist i akustik og støj hos FORCE.

”Ofte henvender kommunerne sig til os. Vi hjælper dem med at finde de vejstrækninger, som er støjudsatte, antal boliger og niveauet af støjbelastning, og ud fra det laver vi en beregning af støjbelastningstallet. Det giver kommunerne et overblik over, hvilke boliger og strækninger der er mest belastet. Herefter undersøger vi, hvor de støjreducerende indsatser vil have størst effekt for flest mulige boliger,” siger Per Finne.

Annonce

Reduktion af støj

Der er ingen tvivl om, at det vigtigste og mest effektive redskab er at medregne trafikstøjen allerede i planlægningsfasen af nye veje og boligområder. Men hvis løbet er kørt, er der en række indsatser, kommunerne kan sætte i gang.

Grundlæggende er der tre principper, som en kommune kan anvende for at reducere problemer med trafikstøj.

Det første er at dæmpe kilden til støjen, f.eks. vejbanen og bilernes køremåde og kigge på, om det er muligt med en begrænsning for bestemte køretøjer såsom lastbiler. Det vil reducere støjen for alle, også for fodgængere og cyklister.

Det næste princip er at dæmpe udbredelsen af støjen f.eks. ved hjælp af støjskærme, jordvolde eller støttemure. Man kan også gå så vidt som at overdække eller nedgrave vejene, men det hører dog til sjældenhederne.

Til sidst kan en kommune dæmpe generne fra trafikstøjen ved boligerne, så disse bliver bedre beskyttet mod støj udefra. ”Det vil typisk dreje sig om udskiftning af vinduer til termolydruder, der giver en god lyddæmpning og i mange tilfælde vil reducere indendørsstøj markant. Der kan også være tilfælde, hvor det giver mening at isolere andre bygningsdele som døre, brystningspartier under vinduerne eller tagkonstruktionen,” udtaler Per Finne.

En kombination af støjreducerende løsninger

I mange tilfælde giver det mening med en kombination af løsninger, så man f.eks. indsætter en støjskærm for at reducere støjen ved de nederste boliger i et etageboligområde og støjisolere de øverste etager ved at udskifte vinduerne.

”Vi laver ofte et katalog til kommunerne over de forskellige muligheder for støjdæmpning, der kan være tale om for de udvalgte områder og boliger. Så kan man sammenstille og vurdere mulighederne i forhold til omkostninger og effekt.”

.

Next article