Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » Renovering af gamle faldstammer med relining kræver kvalitetskontrol
Rørføring

Renovering af gamle faldstammer med relining kræver kvalitetskontrol

Foto: Unsplash
avatar

Flemming Springborg

Seniorspecialist i Rørcentret ved Teknologisk Institut

Med relining undgår man at udskifte faldstammen og erstatte med en ny, men kan blot reparere den gamle indvendigt. Ved relining anbefales høje krav til kvalitetskontrol.

Bruger den eksisterende rørføring

Relining af faldstammer er bæredygtig renovering indefra, hvor man bruger den eksisterende rørføring. Der findes grundlæggende to systemer: Dels en traditionel strømpeforing, hvor en ’strømpe’ imprægneres med en hærdeplast og trækkes ind i det eksisterende rør, hvor det udhærdes, dels nyere metoder med spray af eksisterende rør f.eks. med plastmaterialet Polyurethan.

Robotteknologi til spraydyser

”Med spray-metoden sprayes et plastmateriale på indersiden af faldstammen og hærder af, uden at man tilsætter energi i form af varme eller lys, og danner efterfølgende en indvendig tæt overflade,” siger Flemming Springborg, der er seniorspecialist i Rørcentret ved Teknologisk Institut. Spray-dyserne styres traditionelt set manuelt, hvilket kræver meget præcis hastighed og grundighed – her vinder robotteknologi dog i disse år indpas og er med til at sikre ensartet og optimal kvalitet.

Fokus på kvalitetskontrol

Flemming Springborg fremhæver kvalitetskontrol som et yderst vigtigt fokusområde ved renovering. ”Vi anbefaler forskellige tests, så man kan være sikker på kvaliteten, bl.a. en levetidstest. Man bør som bygherre eller rådgiver følge arbejdet nøje og stille høje krav til kvalitetskontrollen både før, under og efter, det er installeret. Vi anbefaler også, at man udtager nogle prøvestykker af faldstammerne og får dem tjekket bl.a. for at sikre tykkelsen af det, der er installeret,” siger Flemming Springborg.


Next article