Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » En helt ny hverdag efter opgraderingen
Biogas

En helt ny hverdag efter opgraderingen

I SAMARBEJDE MED CELLWOOD MACHINERY

På det norske biogasanlæg Frevar KF Biogas Anlegg har samarbejdet med Cellwood Machinery nærmest medført en ny tidsregning. Siden det nye udstyr blev installeret, er mængden af uønskede partikler som glas, grus metal og plast minimeret, og ulykker er nu stort set ikke-eksisterende.

”Før havde vi akutte problemer hver dag. Nu har vi ingen driftstop overhovedet,” siger Raymond Jørgensen, processpecialist på anlægget.

Frevars biogasanlæg i Fredriksstad åbnede i 2013. Her tager det kommunale selskab imod cirka 100 tons affald hver dag, både i form af indpakket madaffald fra grossister og flydende substrat i form af blandt andet madaffald, fedt, glykol og kyllingerester fra slagterier. Slutproduktet er biogas, som leveres til AGA og primært benyttes som brændstof til busser. Slammet bliver brugt til jordforbedring hos norske landmænd.

Allerede i 2015 identificerede man et behov for forbedringer i anlæggets forbehandling.

“Til at begynde med havde vi kun vores vandhammerkværn, som knuser og grovsorterer substratet. Det betød, at vi fik store mængder plast, metal, grus og glas i systemet, som sled på udstyret og var skyld i en del driftstop. Rejektet opbyggede store aflejringer på bunden af tankene og medførte store havarier på omrørerne. Driftstop kostede os næsten en million kroner om året,” fortæller Torbjörn Bakke Henriksen, som var projektleder for opgraderingen.

Den bedste løsning

Han fortæller, at selskabet tidligt bemærkede, at Cellwood Machinery så ud til at have den bedste løsning til Frevars behov.

“Vi havde kontakt med Peter Ek, og første indtryk blev forstærket af besøg på referenceanlæg i Växjö og hos HRA, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. Kombinationen af finrensning og sortering var præcis det, vi havde brug for.”

Ved at gennemgå anlægget, udnytte eksisterende tankstørrelser og fjerne gammelt udstyr, som ikke længere var i brug, lykkedes det at skabe plads i passende lokaler og på den måde sænke investeringsomkostningerne markant.

Jævnere gennemstrømning

Cellwood Machinery vandt det offentlige udbud, og ordren landede på en cyklonenhed, type HDC25, og en Grubbens rejektseparatorenhed, type GRS1000. Udstyret blev installeret i deres egen hal med tilslutning til nye modtagelsesenheder, hvor bilerne nu kører ind på en bro under tag. Det flydende substrat tømmes med tyngdekraften ved hjælp af en intern luftkompressor på bilen ned i en 180 kubikmeter stor modtagningstank, hvilket har forkortet tømningstiden fra en time til 15 minutter. Forpakket madaffald tippes ned i en luge.

“Nu er der næsten ikke kø. Alle leverancer kan ske i dagstimerne, når anlægget er bemandet, og vi har dermed bedre kontrol over, hvad der kommer ind,” siger Torbjörn.

Processen

På Cellwoods initiativ blev cyklonen placeret først i processen. Her frasorteres tungere partikler som grus, glas, sand og æggeskaller fra substratet for senere at blive afvandet med hjælp fra sandafvandere. Halvdelen af substratet bliver sendt tilbage og renset igen, før det kommer videre til rejektseparatoren. Her finsorteres substratet for plastrester, og alle partikler, som er større end seks millimeter, separeres og afvandes i en bufferskrue, inden det transporteres til en rejektcontainer.

Fungerede med det samme

“Vi vidste, at vi havde store mængder tunge partikler i substratet. Tidligere kunne man høre en raslende lyd i rørene, men det er næsten helt væk nu. Alle operatører er positivt overraskede. Vi har fået en helt anden hverdag med færre problemer og betydeligt færre alarmer,” siger Torbjörn og nævner også en varmeveksler, som havde for vane at sætte ud med jævne mellemrum. Siden opgraderingen har også den været helt problemfri.

“Vi troede nok, at det ville blive sådan, men at det skulle blive så godt på en gang havde vi ikke turdet håbe på. Det fungerede med det samme,” siger Raymond Jörgensen.

Det, som er mest overraskende, er dog den store mængde plast.

“Det er meget mere, end vi troede! Vi er næsten chokerede over, hvor meget plast der tidligere røg i rådnetanken. Tokubikcontaineren, hvor rejektet ender, tømmes nu flere gange dagligt. Vi har det reneste substrat, vi nogensinde har haft!”

Miljøgevinster

Det nye anlæg er dimensioneret til at modtage 200 ton flydende substrat om dagen.

“Indtil videre tager vi imod den samme mængde som før, men eftersom vi nu har en mere jævn produktion, har vi totalt set øget produktionen af salgbar biogas,” siger Torbjörn og fortæller, at takket være den gode kapacitet er der nu også plads til at finrense substratet i hygiejniseringen – og fjerne endnu mere rejekt.

Et rent substrat indebærer færre problemer og en mere effektiv forrådnelsesproces, men også et renere og mere eftertragtet slam.

“Forskning viser, at slam udelukkende fra madaffald er et af de mest næringsrige jordforbedringsmidler og har stor effekt på vegetationen. Vi har god omsætning på slammet, og den store gevinst går til landmændene og til miljøet!”

Forbehandlingen sker kontinuerligt, og Frevar er et af få forrådnelsesanlæg i Norge, som bruger termofil forrådnelse med en højere temperatur end ved den mere almindelige mesofile proces. Hele processen sker i et lukket system. Få driftsproblemer betyder færre situationer, som kræver, at man åbner udstyret, hvilket også fører til mindre lugt.

Godt samarbejde

“Cellwood Machinery udmærkede sig tidligt, og deres referencer bekræftede billedet. Efter det gode samarbejde og ikke mindst resultatet af tre måneders drift er vi udelukkende positive. Dette er ingen standardleverance. Vi havde en holdning til, hvordan anlægget skulle se ud, og Cellwood kom med fornuftige indspark. Vi er virkelig tilfredse med Cellwood og med samarbejdet med Jani,” siger Torbjörn.

Projektingeniør Jani Juntunen bekræfter det gode samarbejde og hvordan begge parter sammen resonerede sig frem til den bedste løsning for Frevar. Tre måneder efter installationen kom Jani på besøg for at følge op og konstaterede, at slitagen på udstyret indtil videre var minimal.

“Vi laver en ny kontrol om et halvt år, men indtil videre ser det rigtig godt ud,” siger Jani.

Allerede nu ser Frevar på muligheden for at leje og evaluere cyklon til rensning af substratet i forrådnelseskammeret, hvor man har haft store problemer med aflejringer.

Next article