Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » Relining er bæredygtigt og bekvemt for beboerne
Relining af faldstammer

Relining er bæredygtigt og bekvemt for beboerne

Foto: Getty Images
avatar

Rico Thodberg,

projektchef i DEAS’ afdeling for energi- og indeklima

Med relining har man nyrenoverede faldstammer og velfungerende toiletter på én dag og ingen reetablering eller bortskaffelse af gamle faldstammer.

Ejendomsforvaltningsselskabet DEAS servicerer og udvikler over 2.000 ejendomme og har erfaring med relining til faldstammer på vegne af administrationsfællesskabet P+, der investerer i boligejendomme i hovedstadsområdet og i de større provinsbyer. ”Som ejendomsejer har vi et fast fokus på bæredygtige løsninger. Forlængelsen af levetiden for faldstammer via f.eks. relining falder under denne kategori, hvis den ekstra levetid står mål med de nødvendige investeringer og indvirkningen på vores beboere,” siger Lars Blaabjerg Christensen, Senior Asset Manager i P+.

Økonomi og miljø

Beslutningen om relining er funderet i økonomi samt beboer- og miljøhensyn. ”Vi tager udgangspunkt i at reline i stedet for at udskifte, hvis faldstammerne sidder halvt inde i væggen eller er gemt bag diverse skabe og nedhængte lofter. Det skyldes, at udgifterne til at komme ind til dem og de efterfølgende reetableringsomkostninger i så fald bliver omfangsrige. Endvidere er miljøet altid en vigtig del af alle vores beslutninger, når vi renoverer. Vi inddrager sammen med vores kunder grønne løsninger, hvor det er muligt, og der er meget mindre affaldshåndtering ved relining, for vi står bl.a. ikke med gamle faldstammer, der skal bortskaffes,” siger Rico Thodberg, der er projektchef i DEAS’ afdeling for energi- og indeklima.

Sparer 2-3 ugers byggebesvær

Hensynet til beboerne er også en betydningsfuld parameter og med i vurderingen af det samlede arbejde. F.eks. skal der ved relining kun stilles toiletvogne eller tørklosetter til rådighed for beboerne i meget kort tid. ”Den største fordel ved relining er, at vi ulejliger beboerne mindst muligt, og det er jo en af vores fornemste opgaver at gøre det så bekvemt som muligt for dem. Renoveringen tager kun én dag,” siger Rico Thodberg og tilføjer, at der samtidig er mindre rod og snavs og ingen ødelagte køkkener eller badeværelser.

Next article