Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » Plastindustrien arbejder for bedre dansk genanvendelse af plastemballage
Plast

Plastindustrien arbejder for bedre dansk genanvendelse af plastemballage

avatar

Christina Busk

Miljøpolitisk chef i Plastindustrien, brancheforening for danske plastvirksomheder. 

Der vil være god samfunds- og virksomhedsøkonomi i at blive bedre til genbrug af plastemballage, viser en anerkendt rapport. Vi skal være foregangsland på dette område, siger Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Plastemballage holder madvarer friske i længere tid og forhindrer madspild. Produktionen af plastemballage kan dog også være skadelig for klima og miljø, da produktionen af plast udleder CO2, forbruger Jordens begrænsede ressourcer, og samtidig kan plasten ved forkert affaldshåndtering ende i verdenshavene, hvor den kan optages af dyr og ende i vores mad. De udfordringer kan dog imødekommes, hvis vi bliver bedre til at genanvende plastemballage, siger Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, brancheforening for danske plastvirksomheder.

4 arbejdsgrupper

Hun har sat sig for at løse problemet sammen med en gruppe af fagpersoner i fire forskellige arbejdsgrupper. ”Vi vil som industri gerne tage ansvar for området og løse udfordringerne og gøre Danmark til foregangsland på området. Lige nu er der for lidt af den plast, der produceres, som rent faktisk bliver genanvendt – også i Danmark,” siger Christina Busk, der sammen med Plastindustrien står bag initiativet ’Forum for cirkulær plastemballage’, som skal finde vejen til bedre genbrug af plast, hjælpe plastvirksomheder og udvikle råd og budskaber til politiske beslutningstagere.

Der er penge i genbrugsplast

Den anerkendte rapport ’The New Plastics Economy’ fra 2016 konkluderer, at 50 procent af den nuværende plastemballage vil være særdeles økonomisk attraktiv at genanvende, hvis man ændrer design på cirka 30 procent af emballagerne og forbedrer indsamlingen. ”Hvis vi i forummet finder de rigtige løsninger, er der penge at spare for samfundet og de enkelte virksomheder. Samtidig forbedrer vi samfundets miljø- og klimabæredygtighed, så der er mange gevinster at hente. Danmark kan sætte eksempel, som andre lande kan følge,” siger Christina Busk.

Danmark som foregangsland

’Forum for cirkulær plastemballage’ har til formål at finde løsninger på en række udfordringer ved genbrug af plastemballage. I Forum for cirkulær plastemballage er der en beslutningstagergruppe og fire arbejdsgrupper med forskellige kompetencer og fokus. Hver gruppe består af personer med stor faglighed inden for deres felt både fra virksomheder, detailhandlen, teknikere og NGO’er.

4 store udfordringer, 4 store arbejdsgrupper

En af arbejdsgrupperne i forummet arbejder med design af gængse plastemballager, for at finde løsninger på, hvordan emballage kan designes, så det er nemmere at genanvende. En anden arbejdsgruppe kigger på måder at sortere og indsamle plast på. En tredje kigger på muligheden for, at man som forbruger kan vælge produkter i genanvendt plast og dermed bidrage til bæredygtighed. En fjerde gruppe har til formål at minimere madspild, så fødevaren kan holde sig i så lang tid som muligt, og så man nemmest muligt kan få alt mad ud af beholderen. ”De fire grupper kommer til at arbejde sammen og tænke nye løsninger og designs sammen, og give vejledning, råd og redskaber til politikere og til industrien, så opgaven kan løftes på samfundsplan og realiseres i fællesskab,” siger Christina Busk. Forum for cirkulær plastemballage er allerede i gang med at arbejde på at løse udfordringerne og håber på at kunne bidrage til bedre genanvendelse af plastemballage inden for den nærmeste fremtid.

Next article