Home » Cirkulær Økonomi » Plastaffald kan og skal i højere grad genanvendes
Plastgenanvendelse

Plastaffald kan og skal i højere grad genanvendes

Christina Busk, Miljøpolitisk chef i Plastindustrien
Christina Busk, Miljøpolitisk chef i Plastindustrien
Christina Busk, Miljøpolitisk chef i Plastindustrien (Foto: Presse)

Ensrettet sortering af plastaffald, gode kvaliteter i store mængder og incitamenter til design til genanvendelse skal sende plast ind i en cirkulær økonomi.

Ensrettet plasthåndtering

Der er stort potentiale i genanvendelse af plast, hvis man udvikler systemer og modeller for det, og bringer det ind i en cirkulær økonomi. Et nyligt initiativ er regeringens ’Plasthandlingsplan’, hvor der bl.a. lægges op til en mere ensrettet sortering af husholdningsaffaldet i plast. ”Det finder vi fornuftigt, for ordentlig kvalitet i store mængder kræver, at man gør indsamlingen af plastaffald ensartet i hele landet. For ellers er der ingen, der vil investere i det,” siger Christina Busk, der er miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Ens sortering til gavn for både borger og industri

I Danmark er der virksomheder, der kan bruge genanvendt plast, så det er væsentligt at arbejde på at få kvalitet ud af genanvendelsen og nogle større mængder, så der kan komme økonomi i det. ”For forbrugerne tror jeg også, det vil være nemmere, at de skal sortere ens, uanset om de er derhjemme eller i sommerhuset. Det er altså en fordel for både forbrugerne og plastsorteringen,” siger Christina Busk.

Videncenter for plast

En andet tiltag i planen, som hun fremhæver og roser, er etableringen af et videnscenter for plast. ”Det er vigtigt at få sat gang i en øget genanvendelse, og der skal mere vidensdeling til samt etablering af målrettede samarbejder. Videnscenteret skal også bidrage med faktuel viden om plast, så det kan hjælpe både forbrugere og erhvervslivet med at tage rigtige beslutninger miljømæssigt,” siger hun.

Design til genanvendelse

Mht. emballage er der herhjemme primært tre typer plast, der lander i husholdningsaffaldet. Så hvis man vil designe sin emballage, så man kan genanvende den, kan man med fordel bruge en af de 3 typer plast. De virksomheder, der gør det, tager i høj grad ansvar for klimaet. ”Vi anbefaler, at det bliver de samme typer plast, man designer emballagen i. Det skal samtidig være dem, man får sorteret og genanvendt i store mængder og bedre kvalitet. Så begynder man at tænke cirkulært. De fleste af de andre plasttyper, som lander i skraldespanden kan også genanvendes. Men lad os starte et sted, hvor der er store mængder og få lidt kvalitet ud af dem,” siger Christina Busk.

Producentansvar på vej

Det er vedtaget i EU, at der skal ’producentansvar’ på al emballage i alle materialetyper, gældende i Danmark fra 2025.” Man er ved at udvikle en konkret model og et system for det kommende producentansvar. Vi arbejder aktivt for at bygge det op, så de, der designer emballage med henblik på genanvendelse, får ’credit’ for det. Så de betaler mindre til genanvendelse end de, der skal bruge en emballage, som ikke kan genbruges. Det er sådan et ’forurener betaler’-princip, der skaber et incitament til at designe til genanvendelse,” siger Christina Busk.

Next article