Home » Cirkulær Økonomi » PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Venstre
Cirkulær økonomi

PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Venstre

Erling Bonnesen, Medlem af folketingets Miljø- og fødevareudvalg, Venstre
Erling Bonnesen, Medlem af folketingets Miljø- og fødevareudvalg, Venstre
Erling Bonnesen, Medlem af folketingets Miljø- og fødevareudvalg, Venstre. Foto: Steen Brogaard

Hvordan sikrer vi fremdrift i cirkulær økonomi? Hvordan gør vi den cirkulære tankegang rentabelt for erhvervslivet? Og hvad er de enkelte partiers vision for et cirkulært Danmark? Det giver miljøordførere og repræsentanter fra 8 partier i Folketinget deres bud på. Nedenfor kan du læse Erling Bonnesen, Medlem af folketingets Miljø- og fødevareudvalg, Venstre, besvarelser. 

Hvad skal der til for at sikre en fortsat fremdrift i vores cirkulære tankegang?

Den cirkulære økonomi skal fortsat fremmes og styrkes gennem en lang række initiativer, der overordnet øger bevidstgørelsen af den cirkulære økonomi overalt i samfundet. Det skal ske ved øget recirkulering og stadig bedre udnyttelse af ressourcerne, samt mere konkret ved øget forskning og videreudvikling af nye metoder. Det skal også fremmes gennem samfundsdebatten og oplysningsaktiviteter i bred forstand.

Hvordan gør vi det interessant og rentabelt for vores erhvervsliv at producere mere cirkulært?

Virksomhederne styrkes som drivkraft for den cirkulære økonomi ved at skabe velfungerende rammer og markeder for f.eks. affaldsbehandling og genanvendelse samt bedst mulig udnyttelse af råvarerne i bred forstand. Det kan f.eks. være mere ensartede affaldssystemer og at skabe rammerne for øget genanvendelse i takt med teknologiudviklingen – herunder fremme bedre sortering og genudnyttelse af ressourcerne. Den cirkulære økonomi skal også understøttes gennem data og digitalisering.

Hvad er din vision for et mere cirkulært Danmark?

Fuldstændig recirkulering af ressourcerne og dermed, at der ideelt ikke er affald. Det skal forstås på den måde, at alt affald sorteres og genanvendes. Ressourceudnyttelsen skal fortsat optimeres og videreudvikles gennem forskning og teknologiudvikling, samt gennem opfindelse af nye metoder og nye materialer. På den måde tages størst mulig hensyn til natur, miljø og klima, som vi bestemt skal passe på.

Next article