Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Socialdemokratiet
Cirkulær økonomi

PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Socialdemokratiet

Mette Gjerskov, Miljøordfører, Socialdemokratiet
Mette Gjerskov, Miljøordfører, Socialdemokratiet
Mette Gjerskov, Miljøordfører, Socialdemokratiet. Foto: Steen Brogaard

Hvordan sikrer vi fremdrift i cirkulær økonomi? Hvordan gør vi den cirkulære tankegang rentabelt for erhvervslivet? Og hvad er de enkelte partiers vision for et cirkulært Danmark? Det giver miljøordførere og repræsentanter fra 8 partier i Folketinget deres bud på. Nedenfor kan du læse Mette Gjerskov, miljøordfører fra Socialdemokratiet, besvarelser.

Hvad skal der til for at sikre en fortsat fremdrift i vores cirkulære tankegang?

Det kræver både mod og vilje fra politisk hold og fra erhvervslivet. Det er Socialdemokratiets klare holdning, at der skal sættes skub i den cirkulære økonomi, og det kræver konkrete initiativer. For eksempel har vi foreslået et vækstpanel for cirkulær økonomi, der skal etableres cirkulære frikommuner, og reglerne for indsamling af affald strømlines i kommunerne. Det er blot nogle af de politiske initiativer, som kan sætte gang i genanvendelsen og en mere cirkulær økonomi.

Hvordan gør vi det interessant og rentabelt for vores erhvervsliv at producere mere cirkulært?

Det handler om at sikre de rette rammer. I bund og grund er det også i erhvervslivets interesse at kunne genanvende i stedet for at købe nye ressourcer ind hele tiden. Hvis vi i Danmark formår at indrette os sådan, at genbrug bliver en helt naturlig del af produktionen, kan vi opnå store konkurrencefordele i forhold til udlandet. Det kræver både et omstillingsparat erhvervsliv og en offentlig sektor, som danner nogle rammer, hvor bæredygtig og cirkulær virksomhedsdrift og produktion bliver så let tilgængelig som muligt.

Hvad er din vision for et mere cirkulært Danmark?

Danmark skal være et foregangsland for cirkulær økonomi. Det er Socialdemokratiets klare vision. Udlandet kigger til Danmark, når det kommer til grøn omstilling og grøn teknologi. På samme måde er vores mål, at de også skal gøre det, når det kommer til det cirkulære. Sådan tager Danmark ansvar for vores klima og miljø; vi kan vise vej, så andre lande bliver bedre til at udnytte og genanvende deres ressourcer. Og så kan det oven i købet vise sig at blive en rigtig god forretning, akkurat som vi i dag ser det med andre grønne teknologier. 

Next article