Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Enhedslisten
Cirkulær økonomi

PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Enhedslisten

Mai Villadsen, Miljøordfører, Enhedslisten
Mai Villadsen, Miljøordfører, Enhedslisten
Mai Villadsen, Miljøordfører, Enhedslisten. Foto: Steen Brogaard

Hvordan sikrer vi fremdrift i cirkulær økonomi? Hvordan gør vi den cirkulære tankegang rentabelt for erhvervslivet? Og hvad er de enkelte partiers vision for et cirkulært Danmark? Det giver miljøordførere og repræsentanter fra 8 partier i Folketinget deres bud på. Nedenfor kan du læse Mai Villadsens, miljøordfører fra Enhedslisten, besvarelser.

Hvad skal der til for at sikre en fortsat fremdrift i vores cirkulære tankegang?

Cirkulær økonomi handler ikke kun om at blive bedre til at genanvende og genbruge vores ressourcer, men at vi også bliver ved med at gentænke vores ressourcekrævende forbrugsmønstre.Omstillingen til en cirkulær økonomi kræver forandringer i en størrelsesorden, som markedets frie kræfter ikke kan løse selv. Derfor er politisk handling i form af regulering og økonomiske incitamenter nødvendig, så også tvinger virksomheder til at gentænke produkter og forbrugsmønstre, så de bliver en del af løsningen på klima- og naturkrisen.

Hvordan gør vi det interessant og rentabelt for vores erhvervsliv at producere mere cirkulært?

Cirkulær økonomi er vindersag for industrien, og fremtiden tilhører dem, der grundlæggende omstiller til en cirkulær forretningsmodel. Vi skal hjælpe dansk erhvervsliv i en mere cirkulær retning ved at stille høje krav til deres brug af ressourcer og f.eks. indføre et udvidet producentansvar. Samtidig skal vi etablere et system, der støtter producenter og erhverv i omstillingen f.eks. via øgede midler til Den grønne Investeringsfond, så flere virksomheden kan komme i gang med omstillingen.

Hvad er din vision for et mere cirkulært Danmark? 

Det er afgørende, at den cirkulære økonomi ikke kun bliver et super ressourceeffektivitetsprojekt, som reelt ikke gør op med væksttankegangen. I Enhedslisten ser vi begrebet cirkulær økonomi som en tankegang, der skal få os til i højere grad at tage hånd om vores ressourcer i fællesskab og tænke i kollektive ejerformer, og at cirkulær økonomi dermed bliver et middel herimod et grundlæggende andet og bedre samfund, som har et ressourceforbrug, vores klode kan bære.

Next article