Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Det Konservative Folkeparti
Cirkulær økonomi

PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Det Konservative Folkeparti

Egil Fabritius Hulgaard, Miljøordfører (stedfortræder), Det Konservative Folkeparti
Egil Fabritius Hulgaard, Miljøordfører (stedfortræder), Det Konservative Folkeparti
Egil Fabritius Hulgaard, Miljøordfører (stedfortræder), Det Konservative Folkeparti. Foto: David Rosted

Hvordan sikrer vi fremdrift i cirkulær økonomi? Hvordan gør vi den cirkulære tankegang rentabelt for erhvervslivet? Og hvad er de enkelte partiers vision for et cirkulært Danmark? Det giver miljøordførere og repræsentanter fra 8 partier i Folketinget deres bud på. Nedenfor kan du læse Egil Fabritius Hulgaard, miljøordfører (stedfortræder) fra Det Konservative Folkeparti, besvarelser.

Hvad skal der til for at sikre en fortsat fremdrift i vores cirkulære tankegang?

Fremtiden er et mere bæredygtigt samfund, hvor den cirkulære økonomi står centralt. Det er ikke holdbart af hensyn til fremtidige generationer at bruge flere af klodens ressourcer, end vi giver tilbage. Målet er et verdenssamfund i balance med Jorden. Derfor er det en bunden opgave at fremme den cirkulære økonomi. 

En stærkere cirkulær økonomi kræver udvikling af produkter, hvor komponenterne i produkterne i størst muligt omfang kan genbruges. Mængden af affald skal løbende reduceres. En enkel måde at gøre det på er at analysere affaldet og finde veje til at reducere mængden. 

Hvordan gør vi det interessant og rentabelt for vores erhvervsliv at producere mere cirkulært?

For at få erhvervslivet med er det essentielt, at virksomhederne kan planlægge, investere og afskrive investeringerne. Samtidig skal danske virksomheder opleve samme konkurrenceforhold som internationale virksomheder. Det kræver, at de politiske beslutninger bliver taget af brede flertal, at tidshorisonterne er lange for at tillade tid til forskning, udvikling og implementering af løsninger, der understøtter den cirkulære økonomi. 

Det er vigtigt, at kravet om at producere mere cirkulært samtidig har blik for, at vi bliver flere mennesker på jorden, og at produktionen derfor skal understøtte udvikling af nye løsninger, der kan opfylde flere menneskers behov. 

Next article