Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Alternativet
Cirkulær økonomi

PANEL: Cirkulær økonomi i fremtiden i følge Alternativet

Susanne Zimmer, Miljøordfører, Alternativet
Susanne Zimmer, Miljøordfører, Alternativet
Susanne Zimmer, Miljøordfører, Alternativet. Foto: Steen Brogaard

Hvordan sikrer vi fremdrift i cirkulær økonomi? Hvordan gør vi den cirkulære tankegang rentabelt for erhvervslivet? Og hvad er de enkelte partiers vision for et cirkulært Danmark? Det giver miljøordførere og repræsentanter fra 8 partier i Folketinget deres bud på. Nedenfor kan du læse Susanne Zimmers, Miljøordfører, Alternativet, besvarelser.

Hvad skal der til for at sikre en fortsat fremdrift i vores cirkulære tankegang?

På et overordnet plan skal vi have mere fordelagtige rammevilkår for den cirkulære økonomi og en grøn skatte- og afgiftsreform, der gør det dyrere at overforbruge jordens ressourcer.

Vi skal politisk lave de rammer, der sikrer, at borgernes incitament til at forbruge mindre og mere bæredygtigt styrkes. For eksempel står den offentlige sektor for ca. 15% af Danmark BNP. Den skal være i front i den grønne omstilling, og dermed være med til at påvirke udviklingen i cirkulær retning.

Hvordan gør vi det interessant og rentabelt for vores erhvervsliv at producere mere cirkulært?

Vi skal sætte fokus på nogle af de mange gode forretningscases, hvor bundlinjen viser, at cirkulær økonomi er en gevinst.

Ideelt set skal vi skabe et samfund og en erhvervssektor, hvor genbrug tænkes ind som en integreret del af både design- og produktionsfasen. Samtidig skal vi fremme genbrug i langt større grad, bl.a. gennem: Forsøg med nye pantordninger, forbud mod planlagt forældelse, fradrag for reparationer, krav om genanvendelse i alt nybyggeri, ny plaststrategi, afvikling af forbrændingsanlæg.

Hvad er din vision for et mere cirkulært Danmark?

Vi skal have en cirkulær økonomi, hvor produkter går fra vugge til vugge i stedet for fra vugge til grav. Vi skal ikke bare genanvende materialer, idet det er energikrævende og generelt nedgraderer materialerne, hvilket fører til fortsat høj efterspørgsel efter nye materialer. Det cirkulære samfund skal være bygget op omkring en produktion, der er designet til ikke at skabe affald men fokuserer på reparation, genbrug og genfremstilling.

Next article