Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » Miljøsanering og selektiv nedrivning øger værdien af byggematerialer
Miljøsanering

Miljøsanering og selektiv nedrivning øger værdien af byggematerialer

Anke Oberender
Anke Oberender
Foto: Presse

Cirkulær økonomi: Mursten skal genbruges som mursten og vinduer som vinduer. Nye arbejdsgange skal sikre, at byggematerialer ikke ender som affald.

Selektiv nedrivning på vej frem

Den klassiske nedrivningsmetode, hvor byggematerialer sendes til affaldsbehandling og genanvendelse, er på vej ud, og ind er kommet selektiv nedrivning med fortsat fokus på screening og miljøsanering og ønsket om mere genbrug. Det skyldes dels en erkendelse af, at klodens ressourcer er knappe, og at alt for mange nyttige materialer ikke udnyttes godt nok i nedrivningsprocessen. Dels at man kan få mere værdi ud af byggematerialer, hvis man går metodisk til værks i nedrivningsprocesserne. ”Der er kommet et langt større fokus på genbrug, hvor man undersøger ressourcerne i bygningen, inden man river ned, og sørger for at beholde en høj materialeværdi i kredsløbet fremfor blot at knuse materialerne,” siger Anke Oberender, der er centerleder for Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB).

Genbrug skal hamle op med råmaterialer

Gennem kortlægning af bygningens ressourcer, sanering for miljøskadelige stoffer og selektiv nedrivning, hvor materialernes kvalitet bevares, er ambitionen at skaffe genbrugsmaterialer, som kan hamle op med jomfruelige materialer.Hvis processen udføres korrekt, står man efter nedrivningen tilbage med rene, genbrugelige og genanvendelige byggematerialer af høj værdi. Men omstillingen til selektiv nedrivning kræver tid og ressourcer, og branchen er ikke helt i mål endnu, mener Anke Oberender. ”Store dele af branchen er meget opsatte på at ændre arbejdsgange, men de efterspørger værktøjer og vejledning fra centralt hold. Og så skal der udvikles bedre løsninger og teknologier, som kan sikre, at materialerne bevarer værdien,” siger hun.

Genbrug kan være billigere over tid

En af de ting, der holder udviklingen tilbage, er, at det i øjeblikket typisk er dyrere at anskaffe sig genbrugsmaterialer end jomfruelige materialer, og det kan afholde bygherrer fra at satse på førstnævnte. Især hvis man udelukkende fokuserer på anskaffelsesomkostninger fremfor totaløkonomien. ”For at kunne omstille til en cirkulær økonomi skal vi have mere fokus på totaløkonomi. Genbrugsmaterialer giver besparelser over tid, og det skal med i kalkulen. Hvis vi kan knække koden, kan vi komme dertil, hvor et genbrugsprojekt lander på samme anlægspris og bliver billigere på sigt, end hvis man vælger jomfruelige materialer,” siger Anke Oberender.

Next article