Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » I Randers er de klar til at genbruge beskidt plastikaffald
Sponsored

Det er svært at genanvende plastikaffald fra husholdninger, da kvaliteten af plastikken kombineret med snavs og madrester gør det til en dårlig forretning. Nu har to Randers-virksomheder udtænkt en løsning i samarbejde med Randers Kommune.

Tomme ketchupflasker, kødbakker og plastikkrus. Det er en del af alt det plastikaffald fra de danske husholdninger, der ender på affaldsterminalerne, og det volder problemer. For selvom man kan genbruge plastik, er det rigtig svært at få afsat de mindre populære plasttyper fra husholdninger, fordi det er fyldt med madrester, lim og etiketter. Det er simpelthen ikke rentabelt for danske virksomheder at skulle rengøre plastikken for at kunne genanvende det.

Den plastik, der ikke kan genanvendes i Danmark, bliver solgt til udlandet. Både vores naboer i Tyskland og lande i Asien tager imod det danske genbrugsplast. Men når plasten forlader landet, er det vanskeligt at følge dens videre færd. Men nu er der en løsning på vej.

Plast kan genanvendes lokalt

I starten af 2016 allierede Randers Kommunes affaldskontor sig med to lokale virksomheder – Dansk Affaldsminimering og MV Plast – om at udtænke en metode til at udnytte plastikaffaldet i nærområdet. ”De seneste år har vi arbejdet med idéen om at skabe en mere cirkulær økonomi i Randers, så vi kan skåne miljøet og få bedre styr på, hvor affaldet ender. Nu har vi fundet en løsning, der gør det muligt at genanvende mere husholdningsplast lokalt,” siger Jørgen Niemann Jensen, der er sektionsleder på Affaldskontoret i Randers Kommune. Projektet startede tidligt I 2016, og siden da har Dansk Affaldsminimering arbejdet på bygge et anlæg op, der kan håndtere rensningen af plastikaffaldet.

Rensningsanlæg vasker og sorterer affaldet

”Den største udfordring ved at genanvende husholdningsplast er, at det er svært og dyrt at rengøre. Derfor har vi det seneste halvandet år arbejdet på en rensningsmetode, der er rentabel,” fortæller Kim Dalsgaard, der er direktør i Dansk Affaldsminimering, som har specialiseret sig i at genanvende affald. Virksomheden ligger i Langå lige uden for Randers. ”Vi har måttet købe en masse komponenter i udlandet, og resten har vi udviklet selv,” forklarer Kim Dalsgaard om tilblivelsen af det rensningsanlæg, som er funktionsdygtigt i dag, men stadig bliver testet.

Konkret fungerer det ved, at Randers Affaldskontor leverer det beskidte plastikaffald til Dansk Affaldsminimerings anlæg, som sætter gang i en rensning i tre led. Først knuses affaldet til mindre, ensformige dele. Dernæst renses det med vand ved at udsætte det for friktion og G-påvirkning. Det er nødvendigt for at slippe af med snavs, etikker og lim.

Til sidst bliver det nu rene plastikaffald sorteret. Der findes nemlig forskellige typer plast alt efter hårdhed, massefylde osv. Sorteringen foregår ved først at smide plastikken i vand. Det, der flyder ovenpå, adskilles fra det, der flyder til bunds. Dernæst sorteres plastikken ved hjælp af luftryk, så det tunge plast adskilles fra det lette. Sorteringen er nødvendig, fordi plasttyperne genanvendes forskelligt. ”Vi er de første i Danmark med et anlæg der er godkendt til at modtage og rense organisk forurenet plastik, så det kan benyttes af plastikfabrikanter,” siger Kim Dalsgaard.

Stor efterspørgsel efter genbrugsplast

En af de fabrikanter er randersvirksomheden MV Plast, som også har været med i genanvendelsesprojektet fra begyndelsen. De har undervejs specialiseret sig i at lave plastkomponenter af genbrugsplast. ”Da vi fandt ud af, at der var massevis af ubrugt plastikaffald på affaldsterminalen i Randers, fik vi blod på tanden i forhold til at finde ud af, om det kunne genanvendes. Nu har vi lavet de første produktionstest med husholdningsplasten, og det er lykkedes,” siger Michael Velling, der er indehaver af MV Plast. Genbrugsplasten har en grålig farve, da det er en blanding af plastikaffald i mange forskellige farver, men det egner sig godt til produkter, der ikke behøver være glasklare eller have en bestemt farve. Og der er ifølge Michael Velling mange i plastikindustrien, der efterspørger genbrugsplast.

”Mange virksomheder har målsætninger om, at de i 2020 kun vil bruge genanvendeligt plast, så potentialet er stort. Med denne nye metode er genbrugsplast desuden blevet rentabelt, og derfor regner vi med, at efterspørgslen stiger,” siger han.

Bedre økonomi og arbejdspladser til Randers

For Randers Kommune har samarbejdet ikke kun udmøntes sig i bedre udsigter for miljøet. ”På sigt skaber det en bedre økonomi at genanvende plastikaffaldet lokalt frem for at fragte det udenlands. Desuden har det den positive sideeffekt, at det skaber arbejdspladser i området,” siger Jørgen Niemann Jensen. I første omgang er ambitionen, at alt plastikaffald fra de randrusianske husholdninger skal genanvendes, men på længere sigt er ambitionerne endnu større.

”Nu skal vi først af med plastaffaldsproblemet i Randers Kommune, men dernæst er der masser at tage fat på både i Danmark og på den internationale scene,” siger Michael Velling.

MV plast logo
DK Affaldsminimering Logo
Randers Kommune logo
Next article