Home » Cirkulær Økonomi » Hvorfor affaldssortering kan føre til billigere husleje for lejere
Affaldssortering

Hvorfor affaldssortering kan føre til billigere husleje for lejere

avatar

Mikkel Jungshoved

Teknisk konsulent hos BL

Umiddelbart ligner det et vaskeægte dilemma, som teknisk konsulent Mikkel Jungshoved hver dag møder ind til på sin arbejdsplads BL – Danmarks Almene Boliger.

På den ene side skal han finde folketingsbestemte besparelser og effektiviseringer på driften af de almene boligejendomme som BL varetager. Og på den anden side skal han effektivere affaldssorteringen i tråd med bl.a. FN´s verdensmål nummer 11, som omhandler udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund. En dagsorden som BL gerne vil tage førertrøjen på. Men begge dele kan godt lade sig gøre med lidt velvilje, nytænkning og teknologisk udvikling. Og det kan endda føre til billigere husleje for beboerne i de almene boliger.

Luk affaldsskakterne

”Helt konkret er der behov for, at vi lukker de mange affaldsskakter som både besværliggører affaldssorteringen, er uhygiejniske og belaster arbejdsmiljøet og viceværterne. Og faktisk kan det medføre, at boliglejerne i de større almennytte boliger kan få nedsat huslejen, hvis de selv går ned med affaldet, fordi der kan spares på omkostninger til ejendomsfunktionærer,” siger Mikkel Jungshoved.

Flere tiltag er nødvendige for bedre affaldssortering

Der er dog, ifølge Mikkel Jungshoved, brug for både mere oplysning, teknologi og kreative tiltag, hvis affaldssorteringen skal forbedres og grovsorteres af lejerene selv. ”I BL er vi i gang med at integrere FN´s Verdensmål. Særligt mål nummer 11 om udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund skal vi have kommunikeret helt ud til lejerne, så de har kendskab til den store sammenhæng om at skabe en bedre og grønnere verden,” siger Mikkel Jungshoved, der understreger, at det naturligvis skal understøttes af helt konkrete initiativer ude i de enkelte boligområder. ”Vi har gode erfaringer med ”nudging”, altså værktøjer til at hjælpe folk til at ændre adfærd. Det kan være med skilte eller piktogrammer, der pædagogisk motiverer, hvordan man f.eks. finder affaldsspande og sorterer affaldet i dem. Men det kræver også, at lejerne forstår, hvorfor det er en god idé, og her er Verdensmålene en meget brugbar reference sammen med muligheden for huslejenedsættelse,” mener Mikkel Jungshoved.  

Affaldssortering skal være nemt

Udover nudging peger Mikkel Jungshoved også på, at nye teknologiske løsninger, der fremmer affaldssorteringen helt ude hos lejerne vil kunne fremme motivationen til at bidrage til den grønne omstilling. ”Man skal tænke løsninger, som gør det nemt for beboerne. Vi ved, at teknologi kan indføres til at håndtere sorteringen i første led. Det kræver naturligvis investeringer, men det vil kunne motivere lejerne, og så skal vi huske på, at de almennyttige boliger huser mange ældre og svagere befolkningsgrupper, som kræver fleksibilitet i løsninger,” siger Mikkel Jungshoved afslutningsvis.  

Next article