Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » Flere bygherrer efterspørger bæredygtige bygninger
Bæredygtig byggeri

Flere bygherrer efterspørger bæredygtige bygninger

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri
Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri
Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri (Foto: Presse)

Nye tal viser fremgang for bæredygtigt byggeri i Danmark. Flere bygherre har fået øjnene op for, at det totaløkonomisk er rentabelt at bygge bæredygtigt.

Stigning i bæredygtige byggerier

Byggebranchen har talt om bæredygtighed i mange år, men mens udbuddet har været stort, har efterspørgslen været beskeden. Byggefakta A/S’ ’Bæredygtighedsrapport 2019’ viser imidlertid, at udviklingen er vendt. Ifølge analysen udgjorde bæredygtige byggerier 14 procent af den samlede anlægssum i 2018. I 2017 var det kun syv procent. Og i 2019 kan vi ifølge rapporten forvente, at andelen stiger til 20 procent.

God økonomi i bæredygtige bygninger

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, tror, at det kan skyldes, at bygherrerne ser en økonomisk fordel i bæredygtige bygninger.” Man har fået mere fokus på totaløkonomien – dvs. de samlede anlægs- og driftsomkostninger i hele byggeriets levetid. Et bæredygtigt byggeri vil ofte være en smule dyrere i anskaffelse, men billigere i drift. Derfor vil de formentligt være billigere end ikke-bæredygtige byggerier over tid,” siger han.

Økonomisk gevinst i sigte

Pensionskasserne PKA og PensionDanmark er eksempler på organisationer, som har investeret i bæredygtigt byggeri. Det viser ifølge Michael H. Nielsen, at bæredygtighed kan være rentabelt. ”Når pensionskasserne efterspørger bæredygtighed, er det, fordi de tror på, at de kan få en bedre forrentning i form af højere lejeindtægter og mindre tomgangsleje. Ved at placere bygninger med sundt indeklima og lave driftsomkostninger i nærheden af offentlig transport kan de tiltrække lejere, så bygningen ikke står tom længere tid af gangen,” siger direktøren.

Brug for bedre analyseværktøjer

Totaløkonomien driver efterspørgslen, og der findes efterhånden en del værktøjer til at lave blandt andet livscyklusanalyser og omkostningsanalyser. De befinder sig dog i et tidligt stadie og kan stadig forbedres, mener Michael H. Nielsen. ”For at efterspørgslen skal ryge helt i vejret, har vi brug for bedre værktøjer til vurdere totaløkonomien. Lige nu har vi version 1.0 af værktøjerne, men vi skal gerne udvikle dem og gøre dem mere robuste, så bygherrer og rådgivere har et bedre grundlag for at vurdere, om det er billigere at investere i bæredygtigt byggeri,” siger direktøren, som er optimistisk på bæredygtighedens vegne. ”Bæredygtighed fylder mere og mere på den generelle dagsorden. Blandt andet i kraft af FN’s bæredygtighedsmål og EU’s mål omkring uafhængighed af fossile energikilder. Derfor tror vi på, at tendensen fra Byggefaktas bæredygtighedsrapport fortsætter.”

Next article