Home » Cirkulær Økonomi » Danrec A/S: Genanvendt plast kan gøres til et kvalitetsprodukt
Sponsored
avatar

Peter Dahse

Technical director hos Danrec A/S

Danrec A/S har etableret en voksende forretning med deres unikke plader af genanvendt plast, som bruges i bl.a. byggesektoren og staldindustrien i hele EU. I dag leverer virksomheden deres plader i specifikke farver, så de kan bruges i flere sammenhænge end tidligere, fortæller Peter Dahse, technical director hos Danrec A/S.

Tiltalende genbrugstanke

Virksomheden har i snart 15 år markeret sig på det europæiske marked med unikke plast-plader, de kalder DAN-Board. Pladerne er succesfulde, fordi de kan bruges i utallige sammenhænge, beskæres og manipuleres på forskellig vis efter behov. Samtidig er de som genanvendelsesprodukt et billigt og langt mere bæredygtigt alternativ til nyfremstillede råvarer. ”Vi har altid tænkt, at genbrugstanken var tiltalende, og vi oplever, at flere og flere virksomheder finder interesse i en bæredygtig produktion,” siger Peter Dahse, technical director hos Danrec A/S. 

DAN-Board plader er efterspurgt i hele EU

Danrec A/S har en solid placering på markedet på europæisk plan. Det skyldes, at de har udviklet deres egen opskrift på plast-pladerne, som garanterer, at der leveres et ensartet og solidt produkt hver gang. De leverer bl.a. til staldindustrien, hvor deres plader bruges til staldinventar, foderanlæg og skillerum. Pladerne er resistente overfor kemikalier, bakterier, og så kan det damprenses. 

Skridsikkerhed i byggesektoren

Virksomheden leverer også til byggesektoren, hvor deres DAN-Board bl.a. fungerer som skridsikre gangplader på byggepladser. Pladerne er desuden så robuste, at de kan bære lette køretøjer og andre belastninger. Man kan derfor med fordel erstatte stålkøreplader med DAN-Board plader. De er desuden nemmere at håndtere og lægge ud end stålplader. ”Hvis man bruger andre teknikker, så kan man lægge et farvelag med specifikke farver. Det øger anvendelsen og interessen. Det har gjort vores kundegruppe bredere,” siger Peter Dahse. 

EU leverer plasten

Danrec A/S blev etableret allerede i 1992, hvor de lavede granulat af genbrugsplast. I takt med at indsamlingen af plast i EU-landene er blevet mere effektive, og miljøvenlig produktion er blevet sat på den politiske dagsorden, kunne de i 2005 udvide forretningen og begynde produktionen af DAN-Board plader. I dag modtager virksomheden regranulat fra indsamlet plast i hele EU, som laves til plader af ensartet høj kvalitet, som leveres til virksomheder og industrier i hele EU. ”Samfundsmæssigt giver det god mening at anskue plast som råstof i stedet for et affaldsprodukt. Det gælder om at få det meste ud af de ressourcer, vi har. Og når vi bruger genbrugsplast, så understøtter vi indsamlingssystemerne rundt om i Europa, så plasten ikke flyder i søer, vejkante og skove. Det giver stor mening til arbejdet,” siger Peter Dahse. 

Læs mere om Danrec og DAN-Board her.

Next article