Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » Cirkulær økonomi er et vigtigt klimaredskab
Bæredygtig forbrug

Cirkulær økonomi er et vigtigt klimaredskab

Lea Wermelin, Miljøminister
Lea Wermelin, Miljøminister
Lea Wermelin, Miljøminister. Foto: Steen Brogaard

Vi står midt i en global klimakrise – og hvis vi ønsker, at vores børn og børnebørn skal have de samme muligheder, som vi har i dag, er vi nødt til at ændre den måde, som vi forbruger naturens ressourcer på.

Mange har måske en fornemmelse af, at vi er de grønne dukse i klassen, men når det handler om forbrug, blinker advarselslampen. Hvis alle forbrugte som os, ville vi have brug for fire jordkloder. Vi har ovenikøbet europarekord som dem, der producerer mest husholdningsaffald pr. indbygger.

Vi skal ikke stoppe med at bruge telefoner og computere eller købe tøj, men vi nødt til at ændre vores måde at forbruge på, hvis vi skal passe bedre på kloden til de kommende generationer. Det kræver, at vi tager fat mange steder: Plastik, byggeri og tekstiler for bare at nævne et par eksempler.

Bæredygtigt byggeri til den brede befolkning

Jeg har netop været på besøg hos en almennyttig boligforening, der har sat sig for at vise, at det er
muligt at bygge bæredygtigt byggeri til den brede befolkning. Målsætningen er, at 90 pct. af boligernes materialer senere kan genanvendes uden at tabe nævneværdig værdi.

Det er smart, og det skal vi have meget mere af. Projektet er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan skabe og udbrede de gode løsninger.

Mange genbrugsmuligheder

I dag er der mange genbrugsmuligheder, som kan være med til at mindske vores globale klimaaftryk. For eksempel er der en hollandsk tøjproducent, der har udviklet en forretningsmodel, der går ud på at lease økologiske jeans til fem euro om måneden. Efter endt brug bliver de aflagte jeans bearbejdet tilbage til fibre, som derefter indgår i ny tøjproduktion.

Der ligger store potentialer for bæredygtig produktion og forbrug af tøj i Danmark.

Vi skal vise vejen for bæredygtigt forbrug

Regeringen kommer til at øge tempoet og ambitionsniveauet for en omstilling til cirkulær økonomi, og vi vil styrke indsatsen for at nå verdensmålene. Den seneste opgørelse viser, at Danmark har langt igen på nr. 12 om bæredygtigt forbrug og produktion. Vi skal vise vejen for et mere bæredygtigt forbrug. Det skal være en dansk styrkeposition, som vi skal satse endnu mere på i fremtiden.

Cirkulær økonomi handler om andet end genanvendelse. Og god genanvendelse handler om meget
andet end at indsamle affald. Det handler f.eks. om at designe produkter, så de holder længere, så de kan repareres og skilles ad, når de ikke skal bruges mere. Det handler om et klogere forbrug, hvor vi
arbejder os væk fra en brug-og-smid-væk kultur. Det stiller store krav til virksomhederne, når
klimavenlig og bæredygtig produktion bliver en ny markedsstandard.

Samarbejde er nøglen til at nå vores grønne ambitioner, og jeg vil prioritere løbende at inddrage interessenter i arbejdet – både eksperter, interesseorganisationer, virksomheder og danskere bredt. Det er et fælles ansvar. Vi skal sammen vise vejen frem og finde nye løsninger på den klimakrise, vi står i.

Next article