Home » Cirkulær Økonomi » Anders Lendager om cirkulær omstilling i byggeriet: Det går for langsomt
Bæredygtigt byggeri

Anders Lendager om cirkulær omstilling i byggeriet: Det går for langsomt

Anders Lendager, CEO i arkitektfirmaet Lendager Group
Anders Lendager, CEO i arkitektfirmaet Lendager Group
Anders Lendager, CEO i arkitektfirmaet Lendager Group

Byggebranchen er konservativ og har brug for incitamenter for at omstille sig til en cirkulær tankegang, mener arkitekt og fortaler for cirkulært byggeri.

Den nye socialdemokratiske regering har sat et ambitiøst mål om, at vi i Danmark skal udlede 70 procent mindre CO2 i 2030, end vi gjorde i 1990.

Men det bliver svært at indfri, medmindre der skabes en bedre incitamentsstruktur for en cirkulær omstilling i byggeriet. Det mener Anders Lendager, CEO i arkitektfirmaet Lendager Group og fortaler for cirkulært byggeri.

”Hvis vi vil nå målet, skal byggebranchen med i den grønne omstilling, og det går meget trægt i øjeblikket. Byggebranchen er en konservativ branche, en supertanker der er svær at vende, så lovgiverne er nødt at skabe bedre forudsætninger for omstillingen,” mener han.

Sådan sættes der skub i omstillingen

Anders Lendager mener, at lovgiverne bør gøre det mere attraktivt at skabe bæredygtig udvikling. Blandt andet ved at gøre det nemmere at få adgang til byggegrunde, hvis man vil skabe bæredygtigt byggeri. Udbud bør indeholde et krav om en vis procentdel genbrug, mener han blandt andet.

Desuden bør materialeproducenter stå til regnskab for deres miljømæssige påvirkning.

”I dag er udgifterne de samme, uanset om man laver bæredygtige materialer eller ej, men sådan bør det ikke være. Differentierede afgifter kan give materialeproducenterne et incitament til at producere bæredygtige materialer,” mener Anders Lendager.

Endelig bør der være en bedre kommunikation omkring de bæredygtige byggeprojekter, der lykkes. Der er brug er vidensløft om cirkulært byggeri hos alt fra embedsmænd til håndværkere, mener arkitekten.

Markedet trækker i en grønnere retning

Selvom omstillingen er udfordret, er Anders Lendager optimist.

”Trods udfordringerne ser vi, at markedet begynder at efterspørge cirkulært byggeri. Pensionskasser og kapitalfonde investerer i højere grad i bæredygtige projekter. Når vi får flere eksempler på, at det faktisk kan lykkes, og at det ikke behøver være dyrere end ikke-bæredygtige alternativer, tror jeg, at der kommer mere gang i omstillingen,” siger Anders Lendager.

Next article