Skip to main content
Home » Smart City » Intelligent vejbelysning giver store strømbesparelser
Intelligent vejbeslysning

Intelligent vejbelysning giver store strømbesparelser

intelligente lygtepæle sparer strøm
intelligente lygtepæle sparer strøm
Foto: Unsplash
avatar

Kim Brostrøm

Teknologichef hos DOLL, der hører under Gate21.

Fremtidens lysanlæg er styret af intelligente netværk og vil spare kommuner store mængder af strøm i forhold til de traditionelle lysanlæg, forklarer Kim Brostrøm, teknologichef hos DOLL. 

I Danmark er vi særligt langt fremme i forhold til at udnytte den nyeste lysteknologi. Det er blandt andet brugen af LED-lamper og intelligent vejbelysning. 

Ved at udskifte en af de gamle belysningskilder med LED, opnår man en energibesparelse på omkring 50%. Men hvis man allerede er i gang med at forny lysanlægget i byen, kan man ligeså godt et skridt længere og installere et intelligent lysanlæg, anbefaler Kim Brostrøm, teknologichef hos DOLL, der hører under Gate21. DOLL er Europas største living lab for test af smart city-løsninger, såsom intelligent vejbelysning.

”Når man installerer et intelligent belysningsanlæg i kommunen, får man en række fordele. For det første får man en stor energibesparelse; omkring 75 % og nogle steder op til 80%, i forhold til traditionel belysning,” siger Kim Brostrøm.

Effektivisering af vedligehold

Idet lysanlæggene kobles sammen via et netværksbaseret styresystem, kan man som kommune monitorere sine lysanlæg nøje og effektivisere vedligehold af lysanlægget.

”Du kan følge kvaliteten af anlægget og se fejl og områder, hvor der sker uregelmæssigheder. Effektiviseringen gør, at du kan reducere dit vedligeholdelsesforbrug ret markant og sikre kvaliteten af belysningen. Som tiden går, bliver udstyret slidt og så falder lysintensiteten. Men hvis du har et intelligent anlæg, kan styresystemet justere belysningen løbende og garantere, at belysningsintensiteten er lige præcis, som du gerne vil have den,” siger Kim Brostrøm. 

Bedre data på trafik

Intelligent vejbelysning indsamler data om bevægelse og trafik fra området, som kommunen kan bruge til at analysere og optimere byplanlægningen. 

”Man kan bruge intelligent vejbelysning til f.eks. at tælle trafik, og hvilken type trafik, der er på vejene. Man kan samtidig integrere alle mulige typer af anoder – f.eks. støjmålere, så man kan få præcis data på støj i området,” siger Kim Brostrøm.

Mulighederne er mange

Et intelligent lysanlæg kan indstilles og tilpasses forskellige områder og situationer. F.eks. kan man som kommune dæmpe gadebelysningen ved Sankt Hans aften, hvor publikum gerne vil se bålet lyse op så godt som muligt uden skær fra gadelys. 

”Intelligent belysninger giver muligheden for at have belysning, når der er behov for det, og dæmpe det, når behovet ikke er der. Lamperne kan f.eks. kobles sammen med bevægelsessensorer, så lyset tænder og slukker, alt efter om der er bevægelse,” siger Kim Brostrøm.

Med LED-lamper og de nyeste intelligente hardware og software-drivere kan man også ændre farvetemperaturen på lyset, og det kan være en vigtig funktion. 

”Hvis vi forestiller os et naturområde, hvor der er en sti ned gennem området, men der også er vilde dyr i området. Hvis man sætter helt klart lys op på stien, virker det som en mur for dyrene. De tør ikke krydse den. Det kan være uhensigtsmæssigt. Løsningen er heller ikke at dæmpe lyset og gøre stien mørk, da mange beboere så ikke vil turde at bruge den om aftenen og natten. I stedet kan man justere farven på lyset, så den bliver klarere, når der er folk på stien,” siger Kim Brostrøm og slutter:

”Det handler i bund og grund om at give borgerne en bedre by at bo i og større livskvalitet.”

Next article