Skip to main content
Home » Cirkulær Økonomi » Nikolaj Coster-Waldau: Vi kan alle gøre noget for at bremse klimaforandring
Cirkulær Økonomi

Nikolaj Coster-Waldau: Vi kan alle gøre noget for at bremse klimaforandring

Nikolaj Coster-Waldau
Nikolaj Coster-Waldau

Den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau blev for nylig udnævnt som goodwill ambassadør for FN’s verdensmål. Han vil blandt andet sætte fokus på, hvordan vi sætter en stopper for klimaforandringerne. 

Nikolaj Coster-Waldau var ikke tvivl, da han blev kontaktet af FN, som spurgte, om han ville være med til at promovere de forenede nationers 17 verdensmål.

”Hvis FN mener, at jeg kan gøre en forskel ved at skabe opmærksomhed om målene, så er det indlysende, at jeg takker ja,” siger han.

De 17 verdensmål blev vedtaget ved et FN-topmøde i New York sidste år og danner rammen for den globale udviklingsindsats indtil 2030. Målene er vidtrækkende og mangfoldige. Nikolaj Coster-Waldau skal især sætte fokus på to af de 17 målsætninger: ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.

Hvis FN mener, at jeg kan gøre en forskel ved at skabe opmærksomhed om målene, så er det indlysende, at jeg takker ja.

”Gennem min kone og hendes familie har jeg en meget tæt tilknytning til Grønland, hvor jeg ved selvsyn har set konsekvenserne af klimaforandringerne meget tydeligt. Derfor er det oplagt at rette verdens opmærksomhed mod Grønland, hvis man vil have syn for sagen,” fortæller Nikolaj Coster-Waldau, der for nylig var med videnskabsfolk på verdens største ø for at skabe en visualisering af den smeltende indlandsis og konsekvenserne heraf.

Seriøse konsekvenser

Skuespilleren, som især er kendt fra den verdensberømte serie Game of Thrones, understreger, at klimaforandringerne har så enorme konsekvenser, at det er umuligt ikke at tage dem alvorligt.

”Det handler for mig om, hvad det er for en fremtid, vi gerne vil leve i. Klimaforandringerne har nogle direkte konsekvenser, for eksempel stigende vandstand i verdenshavene, som vil give store problemer for mange af verdens største havnebyer. Det er til at tage og føle på,” siger Nikolaj Coster-Waldau, som dog også vil sætte fokus på de mindre indlysende, afledte konsekvenser.

”Hvis vi ikke formår at bremse de globale temperaturstigninger, betyder det, at der er store områder, hvor man ikke længere vil kunne producere afgrøder. Det vil resultere i enorme mængder klimaflygtninge, hvilket formentlig vil få de flygtningestrømme, vi oplever i dag, til at fremstå ubetydelige,” mener han.

Optimistisk trods ambitiøse mål

Det kan virke ambitiøst at ville sætte en stopper for klimaforandringerne inden 2030, men Nikolaj Coster-Waldau er fortrøstningsfuld.

Men det er nogen gange lidt nemmere at være miljøvenlig, hvis man får lidt hjælp. Sådan tror jeg, mange mennesker har det.

”Selvfølgelig er verdensmålene meget ambitiøse – der er ikke særlig lang tid til 2030 – men vi er altså nødt til at være ambitiøse, og nogen gange sker tingene jo meget hurtigere, end man tror. Tag eksempelvis klimatopmøderne, som for blot få år siden fejlede katastrofalt. I dag har man langt større succes med at få store, globale aftaler på plads,” siger han.

Vi har et individuelt ansvar

Men vi kan ikke bare sætte vores lid til politikerne, mener han.

”Hvis målene skal realiseres, kræver det, at samfundet og individet tager nogle valg i fællesskab. Vi kan alle gøre noget for at bremse klimaforandringerne,” siger Nikolaj Coster-Waldau og giver et eksempel fra hans egen hverdag.

”Jeg bor i Lyngby, hvor vi nu endelig har fået ekstra affaldsspande, så man kan fordele plastik, metal, elektronik osv. Det har betydet, at jeg allerede nu er begyndt at genbruge meget mere. Jeg kunne, indrømmet, også have gjort det før ved at køre på genbrugspladsen, men det er nogen gange lidt nemmere at være miljøvenlig, hvis man får lidt hjælp. Sådan tror jeg, mange mennesker har det.”

På vej i den rigtige retning

Der er mange små, men vigtige ting, man kan gøre i sin hverdag, mener Nikolaj Coster-Waldau.

”Ofte handler det bare om, at man lige tænker over at genbruge og generelt forbruge på en måde, der sætter mindst muligt aftryk på klimaet. Det er allerede meget udbredt, eksempelvis ved at mange køber lokale varer frem for produkter, der er importeret fra den anden side af kloden,” siger skuespilleren, der derfor er overbevist om, at vi er på vej i den rigtige retning.

”Det er en international udfordring, men også direkte for os her i landet.

Danmark er et vidunderligt land og et ørige med en meget lang kystlinje, som er udsat, hvis vandstanden stiger. Hvis vi tænker os om og handler ansvarligt, har vi stadig en chance for at stoppe den negative spiral. For vores egen og vores børns og børnebørns skyld,” afslutter han.

Next article