Skip to main content
Home » BIM » VELUX: Brugervenlighed skal få flere med på BIM
Sponsored
avatar

Jan Suhr

Bygningskonstruktør MAK

Siden staten tilbage i 2013, i bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri, stillede digitale krav til ”det digitale byggeri”, er udviklingen inden for BIM gået stærkt.

Det er særligt det projekterende led, typisk de store tegnestuer og de professionelle entreprenører, der har været først til at tage digitaliseringen til sig og effektivisere arbejdsprocesserne gennem de muligheder og services, som BIM tilbyder.

VELUX Danmark tilbyder en meget nem adgang til et BIM-bibliotek fyldt med innovative muligheder. BIM-platformen udvikles i meget tæt kontakt med brugerne for at sikre, at den virtuelle verden afspejler virkelighedens produkter og behov.

Men effektiviseringspotentialet rækker videre til andre led og mindre aktører, mener bygningskonstruktør Jan Suhr, der har speciale i BIM-platforme.

”Vi har set potentialet i projekteringsfasen. Men en bygningslevetid kan være mere end 100 år, og her mangler vi stadigvæk at udnytte BIM bedre i forhold til bl.a. også i Facility Management-ledet,” siger Jan Suhr.

Brugervenligheden er afgørende

VELUX har fra starten bidraget til udviklingen af BIM i Danmark og tilbyder markedet en platform, der altid rummer fuldt opdateret digital information om alle VELUX-produkter. Der er store potentialer at hente med BIM – også for de mindre tegnestuer og de bygningsdriftsansvarlige efterfølgende, hvis man bruger BIM fuldt ud. 

På platformen kan projekterende finde tegninger og tekniske oplysninger om VELUX produkter på et samlet ét sted. De kan downloade seneste version af 3D objekter, 2D tegninger, produktdatablade, beskrivelsesværktøj og videovejledninger osv.

Brugervenligheden udvikles bl.a. gennem tæt kontakt til branchen via dialog med bl.a. udvalgte referencegrupper. Dertil er det Jan Suhrs opgave at sikre, at alt materiale er opdateret med den seneste information og specifikationer således, at den virtuelle verden på BIM-platformen stemmer overens med virkeligheden.

”Vi har brugt mange ressourcer på at gøre oplevelsen brugervenlig. Hvis brugerne ikke har en god oplevelse, er der stor risiko for, at de ikke vender tilbage,” siger Jan Suhr.

Fuldt opdaterede informationer og analysemuligheder

VELUX´ BIM-platform er en åben struktur, hvor brugerne selv kan downloade 2D tegninger og 3D objekter ned til de tilhørende softwareværktøjer, som frit stilles til rådighed.  Det betyder også, at der nemt kan foretages analyser af for eksempel dagslysforhold, energiberegning eller indeklima.

”I de større og ofte mere komplekse sager oplever vi et stort behov for rådgivning i forbindelse med selve projekteringen samt teknisk rådgivning omkring vores produkter. I teorien kan brugerne selv arbejde med både 2D og 3D løsninger i vores BIM-bibliotek, men mange gange kan der opstå behov for særlige løsninger eller innovative tiltag, hvor vi er behjælpelige med rådgivning om både digitale løsninger og produktløsninger,” siger Jan Suhr.

Uddannelse og nyt mind-set

”Det er som i mange andre tilfælde de største aktører, som driver udviklingen. Det er en form for fremtidssikring at hoppe med på BIM. Men man skal være klar til at ændre sit mind-set og opkvalificere sine kompetencer til den digitale tidsalder,” siger Jan Suhr. 

BIM-platformen gør det altså ikke alene. Det kræver et digitalt mind-set og en dynamisk tilgang til information, hvor brugerne også har muligheder for at komme med idéer til nye funktioner.

”BIM-platformen er meget vigtig for os, den er gratis, og vi sætter faktisk meget arbejde i at udvikle brugervenligheden på baggrund af hvad brugerne efterspørger. På den måde er digitalisering en dynamisk proces. Det virker kun, hvis udbud og behov stemmer overens. Nye aktører har dermed indflydelse og kan bidrage med ønsker og forespørgsler på nye tiltag,” siger Jan Suhr afslutningsvis.  

Next article