Skip to main content
Home » BIM » BIM: Struktur for datatilgængelighed er nødvendig
BIM

BIM: Struktur for datatilgængelighed er nødvendig

Foto: Pexels
avatar

Jakob Diget Møller

Chefkonsulent, Dansk Byggeri

BIM og VDC er ved at blive almindelige begreber i byggeriet, men kendskabet til teknologierne bag begreberne er meget varierende.

For en del er teknologierne og de deraf nyudviklede arbejdsmetoder en fast del af det daglige arbejdsliv, og for andre er det mere perifere begreber. Og afhængigt af hvor i værdikæden teknologierne anvendes, skifter både forståelse og nytten ved BIM og VDC karakter, hvilket da også er årsagen til, at BIM og VDC som begreber kan være svære at få styr på.

Årsagen til, at begreberne forstås forskelligt, har den simple forklaring, at BIM og VDC anvendes til forskellige formål af byggeriets forskellige parter.

Forskellige formål med begreber

Grundlæggende er begreberne jo blot forkortelserne for ”Building Information Modelling” og ”Virtual Design and Construction”. Men anvendelsen af dem og formålet med anvendelsen af dem er vidt forskellige.

BIM blev introduceret i 00’erne, hvor bygningsmodellering hovedsageligt holdt sit indtog hos rådgiverne i projekteringsfaserne, ikke mindst i kraft af IKT-bekendtgørelserne. Men når BIM skulle overgå til udførelsesfaserne, reduceredes bygningsmodellen til pdf-tegninger.

Da de større entreprenører begyndte at arbejde med BIM, blev begrebet VDC introduceret, og inden for de seneste par år er VDC som begreb blevet genintroduceret, nu hos rådgiverne og hovedsageligt i forbindelse med rådgivernes byggeledelse. Denne kontinuerligt foranderlige begrebsforståelse og –anvendelse indikerer da også med al tydelighed, at implementeringen af teknologierne stadig er i proces – og i virkeligheden nok kun i sin vorden.

Hvert nyt produkt er unikt

Men hvorfor er det så svært at introducere og implementere BIM og VDC i byggeriet? For at forstå årsagen til udfordringerne er vi nødt til at se på nogle af de grundlæggende vilkår, der adskiller byggeriet fra andre industrier.

Byggesektoren er kendetegnet ved en konstant foranderlig produktionsproces, der resulterer i et geografisk produkt.
Foranderligheden består af flere elementer: hvert nyt produkt er unikt. Det opføres hver gang på en ny lokation. Produkterne skabes i produktionsprocesser, der i forskelligt omfang involverer nye og skiftende samarbejdspartnere i hele værdikæden. Projekterne gennemføres i forskellige organisations-, udbuds-, samarbejds- og entrepriseformer, og de enkelte projekter er underlagt forskellige former for regulering.

Det er under den præmis, at byggeriets aktører skaber et bygværk. Teknologierne BIM og VDC indgår derved i en proces, hvor hvert enkel aktør anvender og udarbejder forskellige former for information. Informationer, der bliver anvendt og bearbejdet til forskellige formål afhængigt af, hvilken fase aktørerne indgår i.

For at få den komplekse anvendelse af digitale data til at understøtte en effektiv proces er der brug for en infrastruktur for datatilgængelighed, ikke bare i Danmark, men også på europæisk niveau. En infrastruktur, der etableres med fokus på at sikre adgang til data, spilleregler for oprettelse af data, fastlæggelse af ejerskab til data samt sikring af validiteten af data.

Next article