Home » BIM » Eksperter tager pulsen på Building Information Modelling: BIM i dag
BIM

Eksperter tager pulsen på Building Information Modelling: BIM i dag

Foto: Pexels

Vi tager pulsen på BIM i dag og i fremtiden, og har fået fire aktører fra branchen til at give deres bud på, hvordan BIM kan skabe mest værdi. 

Foreningen for Rådgivende Ingeniører

avatar


Inge Ebbensgaard


Informationschef, FRI

Hvad kræves der af viden for at kunne implementere BIM i værdikæden?

I projekteringen er der godt styr på brugen af modeller. BIM er i dag en uundværlig del af projekteringen. Men BIM anvendelsen halter stadig i en del af det udførende led. Desuden er der mange uudnyttede potentialer i driften af bygninger.

Vi skal specielt have fokus på bedre samarbejde mellem de forskellige parter i byggeriet. Altså hvordan kan vi effektivt understøtte hinanden. Og så er der behov for at få alle virksomheder med ”om bord”.

Kræves der en regeringscommitment a la UK for at føre brugen af BIM videre?

Den fokus og økonomiske støtte, som den engelske regerings støtte, har en stor impact på udbredelse og udviklingen i BIM. I Danmark kan vi i dag takke IKT-bekendtgørelsen for, at vi i Danmark tidligt kom i gang med digitaliseringen. Vi har et solidt IKT-mæssigt fundament i Danmark. I min optik har staten to vigtige roller. For det første for at sikre udvikling og anvendelse af neutrale standarder, herunder udvekslingsformater som IFC. Risikoen er, at vi ellers blive fanget i store softwarefirmaers monopolisering af vores data.

For det andet er det offentlige, som en af Danmarks største bygherrer, nødt til at tage et medansvar for at drive en digital udvikling herunder byggeriets samlede værdi.

Hvordan spår du byggebranchens brug af BIM inden for de næste fem år?

Der sker rigtig mange fremskridt i øjeblikket. En af de ting, som udvikler sig i øjeblikket, er parametrisk design, hvor modellerne kommer med forslag udfra givne forudsætninger. I en helt anden retning udvikler de digitale værktøjer, som BIM, sig til ”bare” at være et værktøj på linie med en mobiltelefon. Vi går fra, at teknologien definerer vores muligheder til at stille krav til, at teknologien skal løse de udfordringer, vi har. Det giver plads til, at den byggefaglige viden kommer i fokus. Og det er en rigtig god udvikling.

Danske Arkitektvirksomheder

avatar


Marianne Friis og Peter Hyttel Sørensen


Repræsentanter, Danske Arkitektvirksomheder

Kræves der en regeringscommitment a la UK for at føre brugen af BIM videre?

IKT bekendtgørelsen har ageret motor for digitaliseringen i byggebranchen i Danmark siden 2007. Det betyder et generelt højt fagligt niveau for den kritiske masse især blandt rådgivere, når vi sammenligner med øvrige europæiske lande.

Nu står Danmark overfor nye europæiske initiativer, der i skrivende stund arbejder på internationale standarder, der vil få stor betydning for byggebranchen i fremtiden. Det er ikke en opgave, som private virksomheder eller organisationer har økonomi eller viden til at løfte alene. Det er helt afgørende, at der er et regeringscommitment til at understøtte denne vigtige proces.

Danmark skal sidde med omkring bordet ved de internationale forhandlinger. Både for at sikre, at 10 års erfaring med digitalisering af byggebranchen indarbejdes men også for at sikre, at de mange digitale muligheder kommer byggebranchen til gode. Derfor er et regeringscommitment helt afgørende og vil komme ti-fold igen på den lange bane for hele byggebranchen.

Hvordan spår I byggebranchens brug af BIM inden for de næste fem år?

Byggebranchen står, som alle andre brancher, overfor industri 4.0. – Den digitale disruption.

På den lidt længere bane er det et skridt til en verden, hvor teknologien forandrer, hvordan vores virksomheder opererer, og hvordan vores bygninger er skabt. Denne revolution vil og bør radikalt forbedre produktivitetsniveauet i byggebranchen, forbedre kvaliteten og miljøpåvirkningen. På den kortere bane vil den digitale transformation forsat accelere for hvert år.

Forandringshastigheden og innovationen kan hurtigt skabe et A og B hold. Det har ingen glæde af. Vi skal have for øje at udvikle digitale processer, metoder og værktøjer for mennesker, så det skaber produktionsforbedringer for hele værdikæden.

K-Jacobsen A/S

avatar


Kim Jacobsen


Civilingeniør, PhD & adm. direktør for K-Jacobsen A/S

Hvad kræves der af viden for at kunne implementere BIM i værdikæden?

At kunne implementere værdiskabende BIM kræver flere forskellige ting. Først og fremmest er det essentielt, at dem, der arbejder med BIM, har en god teknologisk forståelse af BIM. Dernæst kræver det en forståelse af de forretningsmæssige forhold i anvendelsen af BIM på byggeprojekter. Sidst – men bestemt ikke mindst – kræver det stærke lederkompetencer. Men ikke kun kompetencer indenfor projektledelse – endnu mere kompetencer indenfor forandringsledelse, da man som leder skal kunne håndtere sine medarbejderes reaktioner mod nye teknologier.

Så førend BIM skal kunne skabe værdifulde resultater i virksomheden, kræver det solid uddannelse af IKT-ledere. Kun når ledelsen er ordenligt uddannet, kan de forstå at sætte BIM ind i en reel forretningsmæssig kontekst, og først her skaber BIM værdi. Det kan bl.a. gøres hos K-Jacobsen – hvor du er sikret en uddannelse, baseret på stor erfaring og et tæt samarbejde med de største eksperter indenfor branchen.

Kræves der et regeringscommitment a la UK for at føre brugen af BIM videre?

Der er desværre en tendens i dag, hvor store virksomheder tromler derud af og sætter store digitale krav til deres mindre samarbejdspartnere. Krav som SMV’er ikke har mulighed for at gennemskue. Det ses desværre ofte, at de store virksomheder går sammen og laver fælles standarder for samarbejde – tilpasset deres, og ikke branchens generelle, samarbejdsformer.

Derfor kræves absolut et regeringstiltag nu, fordi vi netop skal sikre os, at både store og små virksomheder kan bidrage til branchens fælles digitale udvikling. Derfor er det også vigtigt, at et regeringsinitiativ er bredere end BIM. Det skal være digitalisering i branchen i bredeste forstand og skal især tilgodese SMV’er – for her ligger netop en uudnyttet effektivitetsgevinst.

Hvordan spår du byggebranchens brug af BIM inden for de næste fem år?

Det kan gå ”the high way” eller ”the wild way”.

Med et regeringsinitiativ til at udvikle en fælles, koordineret vej til det digitale byggeri, som giver værdi for samfundet og for den enkelte byggepartner, går det ”the high way”.

Sker det ikke, kan vi få ’det vilde vesten’ på digitaliseringsområdet. BIM-leverandører kan sælge mere eller mindre værdiskabende BIM-produkter til en forvirret branche. Alle led i værdikæden vil suboptimere deres digitale produktion på bekostning af koordination på byggeprojekterne. Og vi vil hurtigt få skabt et A- og B-hold, fordi SMV’er, engangsbygherrer samt mindre kommuner hægtes af udviklingen.

Next article